THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH TĂNG TỶ GIÁ 11/3/2024

Kể từ 16h30 Thứ Hai ngày 11/3/2024, NhapHangQuocTe.com điều chỉnh TĂNG tỷ giá dịch vụ Order hộ. Theo đó, tất cả các đơn hàng Order hộ đặt cọc từ 16h30 ngày 11/3/2024 sẽ áp dụng theo mức tỷ giá: 1 tệ = 3.635đ.

Trân trọng thông báo!
BQT Nhaphangquocte.com

Bài Viết Liên Quan