THÔNG BÁO LỊCH NGHĨ 30/4 và 01/5/2022

Nhập Hàng Quốc Tế sắp xếp lịch cho nhân viên nghỉ lễ cụ thể như sau:

- Nghỉ thứ Bảy (30/4/2022) đến thứ Hai (02/5/2022).

- Thứ Ba (03/5/2022) Nhập Hàng Quốc Tế sẽ hoạt động trở lại làm việc bình thường.

Trong ngày nghỉ lễ Nhập Hàng Quốc Tế sẽ tạm ngưng dịch vụ bao gồm: Chăm sóc Khách hàng, mua hàng, xử lý đơn hàng hệ thống, xử lý hàng hóa tại kho Sài Gòn, kho Trung Quốc.

Trân trọng!

BQT Nhập Hàng Quốc Tế

Bài Viết Liên Quan