THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH PHÍ VẬN CHUYỂN TQ VỀ VN

Kính gửi Quý khách!

Hiện tại do phía TQ đóng cửa khẩu để kiểm soát dịch, để hàng hoá có thể vận chuyển về Việt Nam, Nhập Hàng Quốc Tế thông báo sẽ mở tạm thời "Line vận chuyển đường biển" và điều chỉnh phí Vận Chuyển, cụ thể:

- Trung Quốc – TPHCM: 51.000đ/kg (áp dụng chung một khung giá mới cho toàn bộ hình thức vận chuyển và toàn bộ mốc cân nặng của đơn hàng).

- Thời gian áp dụng: Đối với tất cả những đơn hàng về kho từ ngày 15/03/2022. 

Trân trọng!

BQT Nhaphangquocte.com

Bài Viết Liên Quan