ĐIỀU CHỈNH TĂNG PHÍ VẬN CHUYỂN (DỊCH VỤ ORDER) 08/02/2022

- Điều chỉnh tăng 4.000đ/kg đối với các mốc Vận Chuyển của Dịch vụ Order.

- Quý khách tham khảo biểu phí tại đây.

Trân trọng!

BQT Nhaphangquocte.com

Bài Viết Liên Quan