Kính gửi Quý Khách hàng!

Kể từ 15h00 Thứ Hai ngày 19/04/2021, Nhaphangquocte.com điều chỉnh giảm tỷ giá đồng Nhân dân tệ. Theo đó, tất cả các đơn hàng được đặt cọc từ 15h00 ngày 19/04/2021 sẽ áp dụng theo mức tỷ giá: 1 tệ = 3730đ.

Trân trọng thông báo!
BQT Nhaphangquocte.com

Bài Viết Liên Quan