Nếu Quý khách tự mua hàng với phía ngươi bán Trung Quốc và chỉ sử dụng dịch vụ vận chuyển thôi thì Quý khách đăng ký tài khoản và sử dụng dịch vụ  trên trang Kyguitrungquoc.com Hệ thống Ký Gửi Trung Quốc giúp quý khách quản lý được các đơn hàng đã ký gửi tại kho Trung, check trạng thái lộ trình đơn hàng và đối soát được các giao dịch tài chính.

- Link hướng dẫn dịch vụ ký gửi (vận chuyển hộ): https://kyguitrungquoc.com/2/1085/huong-dan/huong-dan-ky-gui-tu-dong-khong-can-tao-don

- Link hướng dẫn Thanh toán hộ Alipay và Chuyển khoản tệ: https://kyguitrungquoc.com/2/1100/huong-dan/hd-thanh-toan-ho-chuyen-khoan-te


Bài Viết Liên Quan